WWRD

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczna, kompleksowa pomoc
w zakresie diagnozy i terapii dziecka zagrożonego niepełnosprawnością
oraz wspierania i wspomagania rodziny w wychowaniu i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.

child-1864718_640.jpgDo korzystania z zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju uprawnione są wszystkie dzieci niepełnosprawne od momentu wykrycia niepełnosprawności do chwili rozpoczęcia przez dziecko nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

Aby zapisać się na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, należy posiadać aktualną opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Opinie wydawane są przez zespoły orzekające, działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Ilość przyznawanych godzin terapii WWRD waha się od 4 do 8 w miesiącu w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka.

Udział dziecka w zajęciach jest bezpłatny.

Pracę z dzieckiem i jego rodziną prowadzi zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.  

W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:
- pedagog posiadający kwalifikacje odpowiadające rodzajowi niepełnosprawności dziecka,
- psycholog,
- logopeda,
- terapeuta integracji sensorycznej, fizjoterapeuta – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

Rozpoczynając pracę z dzieckiem w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, każdorazowo realizujemy wielospecjalistyczną diagnozę, w oparciu o którą planujemy terapię i opracowujemy dla dziecka indywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju. Program jest systematycznie ewaluowany i dostosowywany do aktualnych potrzeb dziecka i jego rodziny.


W  ramach WWRD oferujemy szeroki wachlarz zajęć terapeutycznych dla dzieci,
prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Potrzebujesz więcej szczegółowych informacji, masz pytania związane ze szkołą?

Zadzwoń do nas +48 502-114-559

Kontakt