Ośrodek Harmonia

To specjalistyczna placówka, która obejmuje systematyczną, kompleksową edukacją, rewalidacją i terapią dzieci i młodzież
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Ośrodek jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży od 6 do 25 roku życia, które z racji swej niepełnosprawności wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania.

W naszym ośrodku stwarzamy dzieciom i młodzieży warunki do wszechstronnego, harmonijnego rozwoju, zapewniając im poczucie bezpieczeństwa i akceptację.

Dążymy do rozwoju niezależności naszych uczniów. Przygotowujemy dzieci, w miarę ich możliwości, do samodzielnego udziału w życiu społecznym oraz integracji ze środowiskiem.

Uważamy, że każda mocna strona dziecka powinna być rozpoznana, rozwijana i wzmacniana, ponieważ stanowi siłę napędową jego rozwoju.

Praca z uczniem odbywa się w oparciu o w pełni zindywidualizowany program edukacyjno- terapeutyczny (IPET) tworzony i modyfikowany, w miarę potrzeb, przez nasz zespół terapeutyczny.

Podstawą przyjęcia dziecka jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz podanie o przyjęcie do placówki.

Ośrodek jest specjalistyczną placówką przeznaczoną do realizacji obowiązku szkolnego dla dzieci i młodzieży ze sprzężoną niepełnosprawnością realizujących:

  • roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne,
  • edukację na poziomie szkoły podstawowej,
  • edukację na poziomie gimnazjum,
  • edukację na poziomie szkoły przygotowującej do pracy.

Ośrodek prowadzi także zajęcia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD).

Oferujemy zajęcia specjalistyczne prowadzone przez profesjonalnie przygotowany zespół

Aktualności

#

Rekrutacja do projektu

Trwa rekrutacja do projektu pt "DZIAŁAM, DOŚWIADCZAM, KOMUNIKUJĘ 3 -prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci z niepełnosprawnością" realizowanego przez Fundację Harmonia.

więcej
#

Zapraszamy do udziału w projekcie

Trwa rekrutacja do projektu pt „ MOTYWUJ I WSPIERAJ 3- wsparcie osób z niepełnosprawnością i ich rodzin” realizowanego przez FUNDACJĘ HARMONIA współfinansowanego przez Gminę Miasta Szczecin w ramach zadania Zapewnienie rehabilitacji i prowadzenie różnych form wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin .

więcej
#

Zapraszamy do udziału w projekcie

Trwa rekrutacja do projektu pt „ AKTYWNI W HARMONII- przeciwdziałanie izolacji społecznej dzieci z niepełnosprawnością ” realizowanego przez FUNDACJĘ HARMONIA współfinansowanego ze środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego w ramach zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

więcej

Potrzebujesz więcej szczegółowych informacji, masz pytania związane ze szkołą?

Zadzwoń do nas +48 502-114-559

Kontakt