Ośrodek Harmonia

To specjalistyczna placówka, która obejmuje systematyczną, kompleksową edukacją, rewalidacją i terapią dzieci i młodzież
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Ośrodek jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży od 6 do 25 roku życia, które z racji swej niepełnosprawności wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania.

W naszym ośrodku stwarzamy dzieciom i młodzieży warunki do wszechstronnego, harmonijnego rozwoju, zapewniając im poczucie bezpieczeństwa i akceptację.

Dążymy do rozwoju niezależności naszych uczniów. Przygotowujemy dzieci, w miarę ich możliwości, do samodzielnego udziału w życiu społecznym oraz integracji ze środowiskiem.

Uważamy, że każda mocna strona dziecka powinna być rozpoznana, rozwijana i wzmacniana, ponieważ stanowi siłę napędową jego rozwoju.

Praca z uczniem odbywa się w oparciu o w pełni zindywidualizowany program edukacyjno- terapeutyczny (IPET) tworzony i modyfikowany, w miarę potrzeb, przez nasz zespół terapeutyczny.

Podstawą przyjęcia dziecka jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz podanie o przyjęcie do placówki.

Ośrodek jest specjalistyczną placówką przeznaczoną do realizacji obowiązku szkolnego dla dzieci i młodzieży ze sprzężoną niepełnosprawnością realizujących:

  • roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne,
  • edukację na poziomie szkoły podstawowej,
  • edukację na poziomie gimnazjum,
  • edukację na poziomie szkoły przygotowującej do pracy.

Ośrodek prowadzi także zajęcia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD).

Oferujemy zajęcia specjalistyczne prowadzone przez profesjonalnie przygotowany zespół

Aktualności

#

Rekrutacja do projektu PEFRON

Trwa rekrutacja do projektu pt „ DZIAŁAM, DOŚWIADCZAM, KOMUNIKUJĘ” realizowanego przez FUNDACJĘ HARMONIA współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego. Zadanie z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych .

więcej
#

Rekrutacja do projektu

Trwa rekrutacja do projektu realizowanego przez FUNDACJĘ HARMONIA współfinansowanego przez Gminę Miasta Szczecin. Zadanie: Zapewnienie rehabilitacji i prowadzenie różnych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

więcej
#

Spotkanie wigilijne

Dzielenie się opłatkiem, 12 wigilijnych potraw i składanie życzeń przy akompaniamencie kolęd. Te wszystkie bożonarodzeniowe tradycje wybrzmiały podczas dzisiejszego spotkania wigilijnego. Odwiedził nas też święty Mikołaj z workiem pełnym prezentów, które sprawiły nam wszystkim mnóstwo radości!

więcej

Potrzebujesz więcej szczegółowych informacji, masz pytania związane ze szkołą?

Zadzwoń do nas +48 502-114-559

Kontakt