Ośrodek Harmonia

To specjalistyczna placówka, która obejmuje systematyczną, kompleksową edukacją, rewalidacją i terapią dzieci i młodzież
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Ośrodek jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży od 6 do 25 roku życia, które z racji swej niepełnosprawności wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania.

W naszym ośrodku stwarzamy dzieciom i młodzieży warunki do wszechstronnego, harmonijnego rozwoju, zapewniając im poczucie bezpieczeństwa i akceptację.

Dążymy do rozwoju niezależności naszych uczniów. Przygotowujemy dzieci, w miarę ich możliwości, do samodzielnego udziału w życiu społecznym oraz integracji ze środowiskiem.

Uważamy, że każda mocna strona dziecka powinna być rozpoznana, rozwijana i wzmacniana, ponieważ stanowi siłę napędową jego rozwoju.

Praca z uczniem odbywa się w oparciu o w pełni zindywidualizowany program edukacyjno- terapeutyczny (IPET) tworzony i modyfikowany, w miarę potrzeb, przez nasz zespół terapeutyczny.

Podstawą przyjęcia dziecka jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz podanie o przyjęcie do placówki.

Ośrodek jest specjalistyczną placówką przeznaczoną do realizacji obowiązku szkolnego dla dzieci i młodzieży ze sprzężoną niepełnosprawnością realizujących:

  • roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne,
  • edukację na poziomie szkoły podstawowej,
  • edukację na poziomie gimnazjum,
  • edukację na poziomie szkoły przygotowującej do pracy.

Ośrodek prowadzi także zajęcia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD).

Oferujemy zajęcia specjalistyczne prowadzone przez profesjonalnie przygotowany zespół

Aktualności

#

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

26 czerwca 2020 uroczyście zakończyliśmy rok szkolny w naszym ośrodku. Uczniowie z tej okazji przygotowali krótki występ o tematyce wakacyjnej. Dzieci za swoją pilną pracę otrzymały też upominki i okolicznościowe dyplomy.

więcej
#

Dzień Dziecka

Początek czerwca to czas wyjątkowo lubiany przez wszystkie dzieci. My również z radością świętowaliśmy ten dzień − Dzień Dziecka. Były gry, zabawy no i oczywiście prezenty! Uśmiech dziś nie opuszczał nikogo!

więcej
#

Majówka w Harmonii

Przed nami czas trzech świąt majowych: 1, 2 i 3 maja, które są szczególnie ważne w historii Polski.

więcej

Potrzebujesz więcej szczegółowych informacji, masz pytania związane ze szkołą?

Zadzwoń do nas +48 502-114-559

Kontakt