Projekty

FUNDACJA HARMONIA

KRS: 0000683373

Adres siedziby:
ul. Teofila Firlika 29,
71-637 Szczecin
e-mail: fundacja@osrodekharmonia.pl
tel. +48 797 908 209

Fundacja  Harmonia  została założona w lipcu 2017 roku.
Od 1 września 2019 jest organem prowadzącym dla Niepublicznego Dziennego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Terapeutycznego
dla Dzieci i Młodzieży „Harmonia” w Szczecinie.

PROJEKTY współfinansowane przez Gminę Miasta Szczecin

„W harmonii ze sobą i ze światem”

znak_miasto.jpg Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Miasta Szczecin 

Termin realizacji zadania:
od 28.01.2020r. do 31.12.2020 r.

Celem projektu jest udzielenie wsparcia i poradnictwa dla rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnością przez organizację szkoleń:

1.Szkolenie rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych z zakresu wspierania seksualności dziecka:

Moduł: Wspieranie rozwoju seksualnego dzieci z niepełnosprawnością wieku przedszkolnym 

Moduł: Wspieranie rozwoju seksualnego dzieci z niepełnosprawnością wieku szkolnym 

2.Szkolenie warsztatowe pt. „Wpływ stresu na nasze funkcjonowanie i relacje”

Beneficjenci:
27 rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Szczecina.

"DZIAŁAM, TWORZĘ, DOŚWIADCZAM - aktywizacja osób z niepełnosprawnością"

znak_miasto.jpg Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Miasta Szczecin 

Termin realizacji zadania
od 01.03.2020r. do 31.12.2020 r.

Celem projektu jest wszechstronna aktywizacja osób z niepełnosprawnościami oraz integracja środowiska rodzin dzieci z niepełnosprawnością.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:

  • zorganizowanie cyklu  warsztatów ceramicznych dla 7 dzieci z niepełnosprawnością.
  • zorganizowanie cyklu  zajęć na kręgielni dla 7 dzieci z niepełnosprawnością.
  • zorganizowanie wyjść do miejsc użyteczności publicznej dla 7 dzieci z niepełnosprawnością.
  • zorganizowanie pikniku integracyjnego w Zielonej Przystani w Szczecinie 7 rodzin dzieci z niepełnosprawnością

Beneficjenci:
7 dzieci z niepełnosprawnością  wraz z rodzinami zamieszkałych na terenie miasta Szczecina.

Potrzebujesz więcej szczegółowych informacji, masz pytania związane ze szkołą?

Zadzwoń do nas +48 502-114-559

Kontakt