Kadra

„Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala,

nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje,

nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje-

przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.”

Janusz Korczak

Nasz zespół

Sławomira Popek / dyrektor ośrodka

Absolwentka wyższych studiów magisterskich na Uniwersytecie Szczecińskim, specjalność: Pedagogika specjalna. 

Ukończone studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, certyfikaty:

 • Zarządzanie placówkami oświatowymi 
 • Stosowana Analiza Zachowania w pracy z osobami z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju lub zachowania
 • Edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń
 • Terapia pedagogiczna
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Trening umiejętności społecznych (Social Skills Trainer)
 • Liczne szkolenia i warsztaty metodyczne z zakresu pracy z osobami z  zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Anna Bereżecka-Pieńkos / nauczyciel - terapeuta

Ukończone studia wyższe i zawodowe, kursy kwalifikacyjne, certyfikaty:

 • Pedagogika nauczycielska
 • Oligofrenopedagogika
 • Pedagogika specjalna z kształceniem integracyjnym
 • Pedagogika przedszkolna
 • Licencjonowany terapeuta behawioralny
 • Trener sensoplastyki pierwszego stopnia
 • Liczne szkolenia i warsztaty metodyczne z zakresu pracy z osobami z  zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Ewelina Wiśniewska / nauczyciel - terapeuta

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku pedagogika specjalna oraz magisterskich na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. 

Ukończone studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, certyfikaty:

 • Oligofrenopedagogika,
 • Stosowana Analiza Zachowania, 
 • Ocena kliniczna stanu psychicznego dzieci i młodzieży, 
 • Trening umiejętności społecznych (TUS) dzieci i młodzieży, 
 • „Mindfuulness" - trening uważności.

Magdalena Duda / logopeda, pedagog specjalny

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Logopedii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
oraz Podyplomowych Studiów Wczesnej Interwencji Logopedycznej na Uniwersytecie Gdańskim.


Irena Światoszczyk / pedagog, terapeuta SI 

Absolwentka Podyplomowych Studiów Integracji Sensorycznej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Szczecinie.


Monika Momot / nauczyciel muzyki

Magister sztuki, absolwentka Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu specjalność Rytmika. Studia podyplomowe : Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.


Longina Cywińska / nauczyciel religii, oligofrenopedagog. 

Absolwentka  teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.


Potrzebujesz więcej szczegółowych informacji, masz pytania związane ze szkołą?

Zadzwoń do nas +48 502-114-559

Kontakt