Metody i formy terapii:

Terapia pedagogiczna
Terapia logopedyczna
Terapia zaburzeń integracji sensorycznej
Stosowana Analiza Zachowania
Alternatywne formy komunikacji
Terapia EEG Biofeedback
Trening słuchowy Johansena (IAS)
Trening słuchowy metodą Tomatisa®
Trening umiejętności społecznych